NIGDY NIE PRACUJEMY TAK SAMO DWA RAZY

Do każdego wyzwania układamy dedykowany proces pracy kreatywnej.

1

Szkolenia i warsztaty

  • Szkolenia z KOMUNIKACJI I EMPATII
  • Szkolenia z DESIGN THINKING
  • Szkolenia z BURZY MÓZGÓW

2

Konsulting kreatywny

  • Rozwój produktów i usług metodą DESIGN THINKING
  • Określenie wartości i budowanie KULTURY ORGANIZACJI
  • Planowanie KREATYWNEJ KOMUNIKACJI w social media
  • Budowanie PROCESÓW HR w organizacji
3

Team building

  • Cykliczna gimnastyka umysłu
  • Budowanie więzi w zespole poprzez pracę warsztatową
  • Rozwój kompetencji kreatywnych i współpracy