Równość czy przeciętność

Komentarze 19-04-2015 12:48

Czy powinienem / powinnam traktować moich pracowników równo? Takie pytanie wcześniej czy później zadaje sobie większość osób, które zatrudniają.

Równość wobec zasad. W tym aspekcie nie ma wyjątków. Jeśli wprowadzasz zasady będące fundamentalnymi podstawami działania twojej organizacji, nie zwalniaj z ich przestrzegania wybranych pracowników.

Nie myl jednak tego z absolutną równością traktowania. Będziesz pracować lepszymi i gorszymi ludźmi. Nie traktuj ich tak samo. Lepsi pracownicy powinni lepiej zarabiać. Lepsi pracownicy powinni odczuć, że ich większy wkład jest doceniony. Gorsi pracownicy powinni poczuć, że warto być jednak lepszym.

W momencie kiedy będziesz stosować absolutną równość wobec wszystkich, to równość zamieni się w średnią, a średnia w przeciętną. Chcesz budować przeciętną organizację?

Porozmawiajmy o kreatywności